İşveren

Sorumluluk Sigortası

İşyeri sahiplerinin çalışanlarına karşı hukuki sorumluluğunu teminata alan ilgili ürün, çalışanınızın mesai saatleri içerisinde geçireceği her hangi bir kaza sonucu size açabileceği davaların ya da geçirdiği kaza sonucu Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı tedavi ve/veya ödeneklerin işverene rücu edildiği davaların sonucunda oluşan tazminat ödemelerini konu almaktadır.

işveren sorumluluk sigortası

Teklif İste